Hamneda Grus & Åkeri AB i Ljungby

Din kontakt vid anläggningsarbeten och grustransporter

Hamneda Grus & Åkeri AB i Ljungby är ett familjeägt företag med lång erfarenhet av transport av sand, grus, singel m.m. Vi utför också mark-, väg- och tomtarbete för industri och privatpersoner. Ett annat ben i vår verksamhet är vår egen bergtäkt där vi krossar fram det material du kan behöva i dina olika projekt.

I vår bergtäkt får vi ta ut 2,86 miljoner ton berg under en 25-års period med en årligt produktion om 150 000 ton för närvarande.

Vi har kunnig och välutbildad personal och vidareutbildar oss kontinuerligt med Trafikverkets olika utbildningar för att kunna arbeta på deras anläggningar. Dessa utbildningar gäller oftast även på kommunala anläggningar.

Genom åren har vi lärt oss att en kontinuerlig och långsiktig kundkontakt är den bästa garantin för ett bra samarbete och ett väl utfört slutresultat.

Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi har också ett ledningssystem för trafiksäkerhet som vi nu håller på att certifiera enligt ISO 39001.

Comments are closed.