Våra Tjänster

Vi har många års erfarenhet inom transport och markarbeten och vår kundkrets sträcker sig allt ifrån privatpersoner till stora företag.

Våra Tjänster

Vi har många års erfarenhet inom transport och markarbeten och vår kundkrets sträcker sig allt ifrån privatpersoner till stora företag.

Heltäckande tjänster med totalansvar

Vi har resurser och kapacitet att ta oss an de flesta mark- och avloppsentreprenader, såväl på totalentreprenad som enskilda arbeten. 

Entreprenader

Vi utför schakt, vägbyggnationer, asfaltering, grundläggningsarbeten och tomtplanering, med kapacitet att tillhandahålla allt rörmaterial till respektive entreprenad. 

Avlopp

Vi utför avloppsanläggningar, från tillhandahållande av material för komplett avloppsanläggning till installation och kontakt med intresseparter avseende exempelvis tillstånd. 

Kranlyft

Vi tillhandahåller lyfthjälp med kran, oavsett om det är av takpannor, takstolar, eller annat byggmaterial.

Underhåll

Vi är stolta över att kunna erbjuda såväl snöröjning som halkbekämpning på industrier och vägar, samt dammbindning på vår och sommar. 

Asfaltering och plattläggning

Vi tillhandahåller lyfthjälp med kran, oavsett om det är av takpannor, takstolar, eller annat byggmaterial.

Bergtäkt med flera olika sorters material

Ett annat ben i vår verksamhet är vår egen bergtäkt där vi krossar fram det material du kan behöva i dina olika projekt. i vår bergtäkt får vi ta ut 2,86 miljoner ton berg under en 25-års period med en årlig produktion om 150 000 ton. i vår bergtäkt utvinner vi stenmjöl, bergkross, singel, makadam, gjutgrus och fyllnadsmaterial. 

Telefon

0372-844 00

E-post

ronny@hamnedagrus.se

Företaget

Hamneda Grus & Åkeri AB

adress

Långgatan 13, 341 32 Ljungby