Tjänster

Grustransport

Vi levererar 0-18, 0-40 och 0-90 bergkross. Vi levererar också 2-5, 4-8 och 8-16 singel. 0-2 stenmjöl. 16-32 makadam. 0-8 gjutgrus. 0-3 mursand. Utöver detta levererar vi också sorterad matjord och fyll.

Schakt

Vi utför alla slags schakt- och grävarbeten.

Vägbyggnationer

Vi utför vägbyggnationer och asfaltering.

Grundläggningsarbete och tomtplanering

Vi utför grundläggningsarbeten för industri eller för privatpersoner liksom tomtplanering för industri och privatpersoner.

Avlopp

Vi är certifierade för anläggning av avlopp och tillhandahåller allt material som behövs för en komplett avloppsanläggning.

Rörmaterial

Vi tillhandahåller allt rörmaterial som exempelvis dräneringsrör, brunnar och trummor m.m.

Kranbil

Med kranbil kan vi utföra fler olika tjänster för till exempel takpannor, takstolar och byggmaterial där en kran behövs.

Comments are closed.